ကစားနည္းတစ္ခုကို စတင္ကစားမယ့္ကစားသမားေတြဟာ အစပိုင္းမွာ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုကစားရမလဲ၊ ဘာေတြလိုအပ္လဲ မသိရင္ အခ်ိန္ေတြကုန္တဲ့အျပင္ ေလာင္းေၾကးေငြေတြလည္း ဆံုးရွံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရိုးလက္ကစားနည္း ကို စတင္ကစားမယ့္ ကစားသမားေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္အခ်က္အလက္ေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ရိုးလက္ကစားနည္း
  • Roulette စားပြဲကိုေရာက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ေလာင္းေၾကးေငြေတြကိုမထည့္ခင္ အနည္းဆံုး ၃ ပြဲေလာက္ အေျခအေနၾကည့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဂိမ္းရဲ႕အေျခအေနကို သိႏိုင္သလို သင့္ရဲ႕ႏိုင္ႏိုင္ေခ်ကို မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈရွိလာေတာ့မွ ေလာင္းေၾကးေငြထည့္ၿပီး စတင္ကစားပါ။
  • Roulette စားပြဲေတြမွာ အနည္းဆံုးထည့္ရမယ့္ေလာင္းေၾကးေငြပမာဏနဲ႕ အမ်ားဆံုးထည့္ႏိုင္တဲ့ ေလာင္းေၾကးေငြပမာဏေတြ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါကိုသတိျပဳဖို႔မေမ့ပါနဲ႕။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလာင္းေၾကးေငြထက္ေလ်ာ့နည္းလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမွာမဟုတ္သလို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလာင္းေၾကးေငြပမာဏထက္ပိုသြားလွ်င္လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ပမာဏအတိုင္းသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရမွာပါ။ နစ္နာမႈေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။
  • လူမ်ားတဲ့ Roulette စားပြဲေတြကိုေရွာင္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကိုအခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ေပးတဲ့ စားပြဲေတြမွာကစားပါ။ ရိုးလက္ကစားနည္း ဟာ အျခားေသာ ဖဲဂိမ္းေတြနဲ႕မတူပဲ ေလာင္းေၾကးထည့္ဖို႔ အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။ ပြဲတစ္ပြဲၿပီးဖို႔လည္း အခ်ိန္ၾကာပါတယ္။ ကစားသမားမ်ားျခင္းဟာ သင့္စိတ္ကို ရႈပ္ေထြးေစႏိုင္သလို ဒိုင္ကေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးတဲ့အခ်ိန္ကိုလည္း ၾကာျမင့္ေစပါတယ္။ ေလာင္းေၾကးထည့္တဲ့အခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရလွ်င္လည္း သင့္အတြက္ စဥ္းစားခ်ိန္မရႏိုင္ပါဘူး။
ရိုးလက္ကစားနည္း
  • Rouletteကို မကစားခင္ အနည္းဆံုး ဂိမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးအဆ၊ ေလာင္းေၾကးပံုစံေတြကိုေတာ့ သိေအာင္လုပ္ထားပါ။ ဒါကအေျခခံပါပဲ။
  • Rouletteရဲ႕ Outside Bets ေတြကို ဦးတည္ၿပီးကစားပါ။ Inside Bets ေတြအေၾကာင္း နားမလည္ေသးခင္ Inside Bets ေတြကို ေလာင္းေၾကးမထည့္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
  • Winning Number ေပါက္အၿပီး Markerကို မဖယ္ရေသးခင္ ေလာင္းေၾကးေငြအသစ္ေတြ ထပ္ထည့္လို႔မရပါဘူး။ ေလာင္းေၾကးေငြထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအားလံုးေပးအၿပီး Markerကို ဖယ္အၿပီးထိေစာင့္ပါ။
  • ဒိုင္ကေလာင္းေၾကးထပ္ထည့္လို႔မရပါလို႔ ေၾကျငာအၿပီးမွာ ေလာင္းေၾကးေတြထပ္မထည့္ပါနဲ႕။ ဒီလိုေၾကျငာအၿပီးထပ္ထည့္လိုက္တဲ့ေလာင္းေၾကးဟာ အက်ံဳးမဝင္ပါဘူး။
  • သင့္ေလာင္းေၾကးကို သတ္မွတ္ထားပါ။ အႏိုင္ဘယ္ေလာက္ရလွ်င္ေတာ္ၿပီ၊ ဘယ္ေလာက္ရွံုးလွ်င္ ေတာ္ၿပီ ဆိုတာကို စိတ္ထဲမွာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဒါက မလိုလားအပ္တဲ့ ဆံုးရွံုးမႈေတြကိုေလ်ာ့နည္း ေစပါတယ္။
  • Rouletteစားပြဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကိုဖတ္ပါ။ ကာစီႏိုအမ်ားစုရဲ႕စည္းမ်ဥ္းမွာ ကစားသမားနဲ႕ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာခဲ့လို႔ရွိလွ်င္ ကာစီႏို ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ယူေလ့ရွိပါတယ္။