ေလာင္းကစား နယ္ပယ္ဟာ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ အရာေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေလာင္းကစားျပဳလုပ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းပါ။ ဒီလိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလာင္းကစားျပဳလုပ္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔လား? ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္း အမူအက်င့္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားနဲ႕အမ်ိဳးသမီး ဘာေတြကြာျခားသလဲ? ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ကဘာလဲ? စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေျပာျပသြားမွာပါ။

women playing casino game

အမ်ိဳးသမီးေတြ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ပံုစံဟာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕မ်ားစြာ ကြဲျပားပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ကာစီႏိုဂိမ္း ေတြကို အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက ကာစီႏိုကို တစ္ေယာက္တည္းသြားတတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီးသြားလာရတာကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ အႏိုင္ရျခင္း၊ ရွံုးနိမ့္ျခင္းေပၚမွာလည္း အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက စိတ္ခံစားခ်က္၊ ကိုယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုမိုတံု႔ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ ကာစီႏိုဂိမ္းေတြထဲမွာက Slot Game ေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြပိုမိုႏွစ္သက္ပါတယ္ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ဂိမ္းေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အေလွ်ာက္ ဂိမ္းေတြကိုကစားရာမွာလည္း အုပ္စုဖြဲ႕ကစားရတာကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ အျခားေသာကစားနည္းေတြထက္ Slot ဂိမ္းေတြကို ပိုမိုကစားေလ့ရွိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့…

ေပးႏႈန္းျမင့္ျခင္း

Slotဂိမ္းေတြဟာ အျခားေသာဂိမ္းေတြလို ၁ဆ၊ ၁ဆခြဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာမဟုတ္ပဲ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကာစီႏိုအတြင္းကဂိမ္းေတြထဲမွာ ေလ်ာ္ေၾကးအျမင့္ဆံုးဂိမ္းေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာထက္ အေတြ႕အၾကံဳကိုပိုမိုမွ်ေဝႏိုင္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ  အုပ္စုလိုက္ကစားရင္း အေတြ႕အၾကံဳကို မွ်ေဝရတာပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အေလွ်ာက္ Blackjack လိုနည္းဗ်ဴဟာဂိမ္းဟာ အထီးက်န္ဆန္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာဂိမ္းေတြထက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုပိုမိုမွ်ေဝႏိုင္တဲ့ Slot ဂိမ္းေတြကို ပိုမိုကစားေလ့ရွိပါတယ္။

Slotဂိမ္းေတြဟာ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း

Slotစက္ေတြဟာ အျမင္အာရံုပိုင္းအရ အျခားေသာဂိမ္းေတြထက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတာ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ေတာက္ပေသာအေရာင္ေတြ၊ တီးလံုးအသံေတြနဲ႕ ဂိမ္းစက္ေတြရဲ႕အသြင္အျပင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဂိမ္းတစ္ပြဲႏွင့္တစ္ပြဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈနည္းျခင္း

Slotစက္ေတြဟာ တစ္ပြဲကစားဖို႔ အခ်ိန္စကၠန္႕ပိုင္းသာ ၾကာျမင့္တဲ့အတြက္ ေလာင္းေၾကးထည့္ၿပီး အခ်ိန္အၾကာႀကီးေစာင့္ဖို႔မလိုပါဘူး။

women playing casino game

အမ်ိဳးသားနဲ႕အမ်ိဳးသမီးေရြးခ်ယ္ပံုကြာျခားခ်က္

အမ်ိဳးသားေတြဟာ ပိုကာနဲ႕ Blackjack လိုမ်ိဳး နည္းဗ်ဴဟာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႕ မွတ္သားႏိုင္မႈေတြလိုတဲ့ ဂိမ္းေတြကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး သူတို႔အႏိုင္ရႏိုင္ေလာက္မယ္ထင္တဲ့ဂိမ္းေတြ၊ အႏိုင္ရရွိဖို႔အခြင့္အလမ္း မ်ားတဲ့ဂိမ္းေတြ၊ ဒိုင္ရဲ႕အႏိုင္ရရွိႏိုင္ႏႈန္း နည္းတဲ့ဂိမ္းေတြကို ရွာေဖြတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ကံတရားနဲ႕ အေလာင္းအထပ္ျပဳလုပ္ရတဲ့ဂိမ္းေတြကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကၿပီး အႏိုင္ရရွိႏိုင္ႏႈန္း၊ နည္းဗ်ဴဟာ စတာေတြကို နားလည္ဖို႔ မႀကိဳးစားၾကပါဘူး။

စိတ္ခံစားခ်က္

အမ်ိဳးသားနဲ႕အမ်ိဳးေတြဟာ ရွံုးနိမ့္မႈအေပၚ ကြဲျပားစြာေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ရွံုးပြဲမ်ားလာတာနဲ႕အေလ်ာက္ ေဒါသနဲ႕စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ပိုမိုေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ Slotကစားနည္းအတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေဖာ္ျပတတ္ပါေသးတယ္။ စက္ကိုကန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထု႐ိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကို ေျဖေဖ်ာက္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ရွံုးပြဲမ်ားလာတဲ့အခါ ဝမ္းနည္းမႈနဲ႕ စိတ္ပင္ပန္းမႈကို ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။ ငိုေႂကြးျခင္း ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ပံုစံျဖစ္သြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။

women playing casino game

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အားသာခ်က္

နယူးဂ်ာစီကာစီႏိုအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စစ္တမ္းအရ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာမွာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ ရရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေလာင္းေၾကးေငြရဲ႕ ၁၉.၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္လည္ရရွိၾကၿပီး အမ်ိဳးသားေတြထက္ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုအႏိုင္ရရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ေဒါသျဖစ္လြယ္တဲ့အတြက္ အမွားေတြျပဳလုပ္ဖို႔လြယ္ကူပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ရဖို႔၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖို႔ကို ပိုမိုအသားေပးတဲ့အတြက္ ရွံုးနိမ့္ျခင္းမွာ ေဒါသျဖစ္မလြယ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားေတြလို ေလာဘႀကီးျခင္း၊ အရွံုးကိုမဲၿပီး ေငြလိုက္ထိုးျခင္းေတြ မရွိတာက အားသာခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႕ ရွိေနပါတယ္။