ဒီတစ္ခါေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ စင္ကာပူျပည္တြင္းကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ 3 Card Poker ဆိုတဲ့ကစားနည္းအေၾကာင္းပါ။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ကစားၾကေပမယ့္ အရမ္းေခတ္မစားပါဘူး။ ဒီကစားနည္းဟာ ကစားရလြယ္ကူၿပီး အပ်င္းေျပတဲ့အတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအမ်ားစုဟာ ပိုမိုကစားေလ့ ရွိပါတယ္။ 3 Card Poker ဆိုတဲ့နာမည္အတိုင္း ဖဲသံုးခ်ပ္နဲ႕ကစားရတာျဖစ္ၿပီး ဒိုင္ရဲ႕ဖဲသံုးခ်ပ္နဲ႕ မိမိဖဲသံုးခ်ပ္ကိုယွဥ္ကာ အႏိုင္အရွံဳးသတ္မွတ္ပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ ၁ဆျဖစ္ၿပီး Bonus ဆိုေသာ ေလာင္းေၾကးလည္းရွိပါတယ္။ Bonus ကေတာ့ ဖဲခ်ပ္အေပၚမူတည္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြအဆေပါင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ေျပာျပပါ့မယ္။

3 Card Poker စားပြဲဟာပံုမွန္ Casino စားပြဲမ်ားလိုျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္ပံုစံမွာရွိပါတယ္။ စားပြဲအေပၚမွာေတာ့ ဖဲထားရာေနရာ၊ ေလာင္းေၾကးထည့္ရန္ေနရာ၊ Bonus ထည့္စရာေနရာေတြ ရွိပါတယ္။ ပြဲမစခင္မွာ ဒိုင္မွေလာင္းေၾကးေတြေခၚပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကစားသမားေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ေလာင္းေၾကးကို ေလာင္းေၾကးထည့္စရာေနရာမွာ ထည့္ေပးရပါတယ္။ စားပြဲခံုမွာထိုင္ၿပီး ဖဲၾကည့္တဲ့ကစားသမားေတြရွိသလို အေနာက္ကေန မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေလာင္းေၾကးထည့္တဲ့ကစားသမားေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ေလာင္းေၾကးေနရာတစ္ခုကို ကစားသမား၅ေယာက္အထိ ေလာင္းေၾကးထည့္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္။

3 Card Poker စားပြဲဟာပံုမွန္ Casino စားပြဲမ်ားလိုျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္ပံုစံမွာရွိပါတယ္။ စားပြဲအေပၚမွာေတာ့ ဖဲထားရာေနရာ၊ ေလာင္းေၾကးထည့္ရန္ေနရာ၊ Bonus ထည့္စရာေနရာေတြ ရွိပါတယ္။ ပြဲမစခင္မွာ ဒိုင္မွေလာင္းေၾကးေတြေခၚပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကစားသမားေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ေလာင္းေၾကးကို ေလာင္းေၾကးထည့္စရာေနရာမွာ ထည့္ေပးရပါတယ္။ စားပြဲခံုမွာထိုင္ၿပီး ဖဲၾကည့္တဲ့ကစားသမားေတြရွိသလို အေနာက္ကေန မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေလာင္းေၾကးထည့္တဲ့ကစားသမားေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ေလာင္းေၾကးေနရာတစ္ခုကို ကစားသမား၅ေယာက္အထိ ေလာင္းေၾကးထည့္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္။

ကစားသမားတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေလာင္းေၾကးကို သပ္သပ္စီထည့္ေပးရပါတယ္။ ပြဲစၿပီဆိုတဲ့အခါမွာ ဒိုင္ကေလာင္းေၾကးပိတ္ၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဖဲကဒ္ေတြကို ေမွာက္လ်က္အေနအထားနဲ႕ ကစားသမားတစ္ဦးခ်င္းစီ (ဝဲမွယာ) ေဝေပးပါတယ္။ ကစားသမားေတြ အားလံုး ဖဲၾကည့္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒိုင္ရဲ႕ဖဲကဒ္ကိုလွန္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒိုင္ရဲ႕ဖဲကဒ္နဲ႕ ကစားသမားေတြရဲ႕ဖဲကဒ္ကို ယွဥ္ၿပီး အေလ်ာ္အစားလုပ္ပါတယ္။ 3 Card Poker မွာဖဲထုပ္တစ္ထုပ္သာ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ပြဲတစ္ပြဲၿပီးတိုင္း ဖဲေဝသူမွ (သို႔မဟုတ္) ဖဲေဝစက္ျဖင့္ ဖဲေဝပါတယ္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

3 Card Poker မွာ အႏိုင္ရရွိတဲ့ကစားသမားတိုင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေၾကး ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၅က်ပ္၊ ၁၅က်ပ္စတဲ့ မဂဏန္းေတြ ေလာင္းေၾကးထည့္လို႔မရပါဘူး။ ၁၀က်ပ္၊ ၂၀က်ပ္စသျဖင့္ ဆယ္ျပည့္၊ရာျပည့္ဂဏန္းေတြပဲ ေလာင္းေၾကးထည့္လို႔ရပါတယ္။ ဒိုင္က အႏိုင္အရွံဳး ႏွိုင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာ ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းတန္ဖိုးနဲ႕ ႏွိဳင္းယွဥ္ၿပီး အေလ်ာ္အစားလုပ္ပါတယ္။ ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္း တန္ဖိုး၁သည္ အငယ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ေပါင္းျခင္း၁၀သည္ အႀကီးဆံုးပါ။ မိမိရဲ႕ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းသည္ ဒိုင္ရဲ႕ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းထက္ႀကီးလွ်င္ ဒိုင္မွေလာင္းေၾကးေငြေလ်ာ္ၿပီး ငယ္လွ်င္ေတာ့ ဒိုင္မွ ေလာင္းေၾကးေငြ သိမ္းပါတယ္။

ဒီ ဖဲဂိမ္ မွာ Ace ဖဲခ်ပ္ကို ဂဏန္း၁လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အငယ္ဆံုးတန္ဖိုးပါ။ J,Q,K ဖဲခ်ပ္မ်ားကေတာ့ ဂဏန္း၁၀ အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာမွ 10သံုးလံုးသည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး Bonus ေလ်ာ္ေၾကးအဆလည္း အမ်ားဆံုးပါ။ မိမိဖဲခ်ပ္၃ခ်ပ္တန္ဖိုးနဲ႕ ဒိုင္ရဲ႕ဖဲခ်ပ္၃ခ်ပ္တန္ဖိုးတူေနတဲ့အခါ ဂဏန္းအငယ္ဆံုး ဖဲခ်ပ္မွ စတင္ကာ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါတယ္။

ဥပမာ-မိမိဖဲခ်ပ္၃ခ်ပ္သည္ Q,3,2 ေပါင္းျခင္း၅ျဖစ္ၿပီး ဒိုင္ရဲ႕ဖဲခ်ပ္၃ခ်ပ္သည္လည္း J,3,2 ေပါင္းျခင္း၅ တန္ဖိုးအတူတူ ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အငယ္ဆံုးဖဲခ်ပ္2ကေန စတင္ကာႏွိဳင္းယွဥ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ 3ဖဲခ်ပ္။ ေနာက္ဆံုး Jနဲ႕Qဖဲခ်ပ္အလွည့္ေရာက္ရွိတဲ့အခါ Qသည္Jထက္ ပိုႀကီးေသာေၾကာင့္ တန္ဖိုး၅ခ်င္းတူညီေပမယ့္ ဒိုင္ကိုအႏိုင္ရရွိပါတယ္။ ႁခြင္းခ်က္ေတြကေတာ့ 10ဖဲခ်ပ္သည္ J,Q,K ဖဲခ်ပ္မ်ားထက္ တန္ဖိုးငယ္ေသာ္လည္း 10ဖဲခ်ပ္၃ခ်ပ္ကေတာ့အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္နဲ႕ကစားသမား ဖဲကဒ္ခ်င္းသာမကပဲ တန္ဖိုးခ်င္းပါတူေနတဲ့အေျခအေနမွာ ဒိုင္ကိုအႏိုင္လို႔သတ္မွတ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သိမ္းပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားကေတာ့ 3 Card Pokerရဲ႕ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္တန္ဖိုးေတြပါ။

စဥ္ဖဲခ်ပ္သံုးခ်ပ္တန္ဖိုး
110, 10, 10
2K, K, K
3Q, Q, Q
4J, J, J
5ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 10(J, Q, K)
6 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 10(A, 2, 3,…)
7 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 9
8 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 8
9 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 7
10 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 6
11 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 5
12 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 4
13 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 3
14 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 2
15 ဖဲသံုးခ်ပ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး 1

Online Porker Games

Let’s play the world’s famous online poker game in Myanmar. You can play an online poker game in Myanmar at our JDBYG portal. We offer the best poker room for you to enjoy and you can play online poker games in different ways. We all know about the famous family card game called poker. If you want to play an online poker game in Myanmar, the biggest online tournaments are anywhere anytime online. If you are a big fan of poker games and want to get real money by playing it, you should carefully choose the game of your choice before signing up. Whatever your level of knowledge or skill, there is a game version that fits your skills. There are many versions of the game of poker, some of the online poker games are well known and played globally. You can also play Singapore 3 card online poker game in our portal and 3 card poker is one of the most popular games in Asia. This online poker game is not so popular in western countries but It is easy to learn and to play. The payout is 1x and there is also a bonus. A bonus is a variety of compensations depending on the card. You can play 3 cards online poker games in our portal too. There are different ways of playing poker and poker has entered our lives and brought family and friends closer. You can pick your favorite type of poker online games and can also get real money by playing online. The advantage of playing poker online games are you can play with only a mobile phone or computer, if you forget the rules, you can quickly see the exact rules at the click of a button. So let's play with our players of online poker games from all over Myanmar right now.