ကမ႓ာေပၚမွာရွိတဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အႏိုင္ရရွိျခင္းကိုပဲလိုလားၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေငြေၾကးနဲ႕ရင္းၿပီးကစားၾကတဲ့ ကစားဝိုင္းမွာ လူတိုင္းအႏိုင္လိုခ်င္ၾကတာ အျပစ္ေတာ့မဆိုသာပါဘူး။ ေငြေၾကးနဲ႕ရင္းရတဲ့ ကစားနည္းမ်ားဟာ အႏိုင္ရရွိဖို႔ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယ လိုအပ္ပါတယ္။ ကံတရားကိုပဲ မ်က္စိမွိတ္ပံုအပ္ရတဲ့ ကစားနည္းေတြရွိသလို ကံတရားနည္းနည္းနဲ႕ ဉာဏ္ကိုလႊာသံုးၿပီး အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေသာ ကစားနည္းကိုေျပာပါဆိုလွ်င္ေတာ့ Blackjack ကထိပ္ဆံုးမွာရွိေနတာအမွန္ပါ။

Blackjack ရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအခ်ိဳ႔ကိုလည္း BlackJack ကစားနည္း ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေရးသားခဲ့ဖူးပါၿပီ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အႏိုင္ရေစမည့္နည္းအခ်ိဳ႕ကိုေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။

တစ္ျခားေသာကစားနည္းေတြနဲ႕မတူတာက Blackjack ရဲ႕နည္းစနစ္မ်ားဟာ သခ်ာၤနည္းအရ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေတြအေပၚ အေျခခံထားလို႔ပါ။ ဒီလိုသခ်ာၤနည္းအရ တြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့ ကစားနည္းေတြမွာ အႏိုင္ရရွိႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ Blackjack မွာအႏိုင္ရရွိဖို႔ ဘယ္လိုနည္းစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္သလဲ၊ ဘာေတြေရွာင္ၾကဥ္ရမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

Blackjack မွာအႏိုင္ရရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ မိမိရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ဖို႔ တြန္႕ဆုတ္ေနလို႔မရပါဘူး။ ရပ္တန္႕သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရပ္တန္႕နိုင္ဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ Blackjack စားပြဲကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ Blackjackစားပြဲလို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စဥ္းစားစရာ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ လူေတြ၊ ဖဲထုပ္ေတြနဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကို နားလည္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ လူေတြကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ ခုမွကစားတဲ့(သို႔မဟုတ္)ဝါရင့္မဟုတ္တဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႕ အတူတူထိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။ ဝါရင့္မဟုတ္တဲ့ကစားေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ သူတစ္ေယာက္တည္း ရွံဳးရံုတင္မကပဲ သင့္ရဲ႕ဖဲစဥ္ကိုပါထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သင့္ရဲ႕အာရံုစူးစိုက္မႈကိုပါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဖဲထုပ္ေတြကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ဖဲထုပ္အနည္းငယ္သာက်န္ေတာ့တဲ့ စားပြဲမ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

Casino အမ်ားစုဟာ Blackjack Shoe တစ္ခုကို ဖဲထုပ္ရွစ္ထုပ္အထိ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ဖဲထုပ္မ်ားျခင္းဟာ ေကာင္းေသာ အလားအလာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဖဲထုပ္နည္းေလ ဖဲခ်ပ္ေရတြက္ရပိုလြယ္ေလ ဒိုင္ကိုႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလျဖစ္ပါတယ္။ (ဖဲေရတြက္ျခင္းကို ေနာက္တြင္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္)။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့စည္းမ်ဥ္းကို သိထားျခင္းကလည္းအေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုပါ။ Casino အေပၚမူတည္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးစည္းမ်ဥ္းဟာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Blackjackကို ေလ်ာ္ေၾကး၂ဆေပးတဲ့စားပြဲက ၁ဆခြဲေပးတဲ့စားပြဲထက္ ပိုေကာင္းတာေတာ့ သင္ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

ေနာက္ဆက္လက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာက ကစားပြဲအတြင္းမွာ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။ စိတ္ခံစားခ်က္ျမင့္တက္လာျခင္းဟာ မွားယြင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ လမ္းစပါပဲ။ အာမခံေၾကး(Insurance) ကိုလည္း မလိုအပ္ပဲမထည့္ပါနဲ႕။ ဒိုင္သည္ Aceျဖစ္လာမွသာ အာမခံေၾကးထည့္ဖို႔ စဥ္းစားပါ။ ဒိုင္သည္ Aceျဖစ္ေနေသာ္လည္း သင္အရမ္းေၾကာက္ေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ ဒိုင္သည္လည္း ဖဲအိမ္ေသႏိုင္ပါတယ္ (Bust)။ ေလာင္းေၾကး၂ဆတင္ျခင္းကိုလည္း မလိုအပ္ပဲမျပဳလုပ္ပါနဲ႕။ ေလာင္းေၾကး၂ဆတင္တဲ့အခါ ေနာက္ထပ္ဖဲတစ္ခ်ပ္ပဲရေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒိုင္၏ဖဲခ်ပ္အေျခအေနကို အၿမဲေလ့လာပါ။

ေလာင္းေၾကးကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ေလာင္းေၾကးကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ မိမိႏိုင္ေနတုန္း ဆတိုးေလာင္းေၾကးထည့္ျခင္းနဲ႕ မိမိရွံဳးတဲ့အခါ အရွံဳးကိုအဖတ္ဆယ္ရင္း အျမတ္ျပန္ရေအာင္လုပ္ျခင္းဆိုၿပီး ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးကေတာ့ မိမိႏိုင္တဲ့အခါမွာ မူလေလာင္းေၾကးကိုဖယ္ထားၿပီး ရလာတဲ့အျမတ္အားလံုးကို ဆတိုးေလာင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ မိမိဆံုးရွံုးသြားတဲ့ေလာင္းေၾကးပမာဏကို ၂ဆတင္ေလာင္းၿပီး အျမတ္နည္းနည္းနဲ႕ အခ်ိန္ၾကာၾကာကစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကစားျခင္းမွာ သတိထားရမယ့္အခ်က္က မိမိဆံုးရွံဳးႏိုင္သေလာက္ ေလာင္းေၾကးကိုသာ ထည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆံုးရွံဳးမႈပမာဏ မ်ားျပားလာရင္ ၂ဆတင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္းသြားေအာင္ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

ေလာင္းေၾကးႏိုင္/ရံႈးရလဒ္
ပြဲ ၁၁၀ရံႈး(-၁၀)
ပြဲ ၂၂၀ရံႈး(-၃၀)
ပြဲ ၃၄၀ရံႈး(-၇၀)
ပြဲ ၄၈၀ႏိုင္(+၁၀)

ဖဲမွတ္ျခင္း(သို႔)ဖဲကဒ္ေရတြက္ျခင္း

ကစားသမားေတြအႏိုင္ရရွိဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားၿပီး ေရပန္းအစားဆံုးနည္းစနစ္ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဖဲကဒ္ေရတြက္ျခင္းပါ။ ဖဲကဒ္ေရတြက္တဲ့နည္းစနစ္အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ခုေျပာျပမယ့္နည္းစနစ္ကို စတင္ခဲ့တာကေတာ့ မန္ဆာခ်ဴးဆက္နည္းပညာသိပၸံမွ ေက်ာင္းသားေတြပါဝင္တဲ့ MIT Blackjack Team ကပါ။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ Casino ေပါင္းမ်ားစြာကေန ဆုေၾကးေငြ ေဒၚလာသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာၿပီး သူတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕နည္းစနစ္ကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ ဖဲကဒ္ေရတြက္ျခင္း နည္းစနစ္ဟာ ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ႏိုင္ရင္ အႏိုင္ရရွိဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

MIT Blackjack Team ရဲ႕ဖဲကဒ္ေရတြက္ျခင္း နည္းစနစ္ဟာ ဖဲခ်ပ္တိုင္း၊ ဂဏန္းတိုင္းကို မွတ္သားထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အျမင့္ဖဲ (10,J,Q,K,Ace)နဲ႕ အနိမ့္ဖဲ(2,3,4,5,6) တို႔အခ်ိဳးကိုသာ မွတ္သားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိဳးကိုေရတြက္ၿပီး မိမိထပ္ယူမယ့္ဖဲခ်ပ္နဲ႕ ဒိုင္အတြက္ရလာမယ့္ ဖဲခ်ပ္ေတြကို တြက္ခ်က္ကာ အႏိုင္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒီနည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ကစားပြဲစတဲ့ ပထမဆံုးဖဲခ်ပ္ကေနၿပီး စတင္သိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးဖဲခ်ပ္ကေနစတင္ၿပီး ေနာက္ဖဲခ်ပ္ေတြအထိ တစ္ခ်ပ္ခ်င္းစီအလိုက္ ေရတြက္သြားဖို႔လိုပါတယ္။ ေရတြက္ပံုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

တန္ဖိုးဖဲခ်ပ္အမ်ိဳးအစား
07,8,9အလယ္ဖဲ
(-1)10, J, Q, K, Aceအျမင့္ဖဲ
(+1)2, 3, 4, 5, 6အနိမ့္ဖဲ

ထပ္မံၿပီးမွတ္ထားရမွာေတြကေတာ့

  • တန္ဖိုးသည္အၿမဲတမ္း သုညကစပါတယ္။
  • 2,3,4,5,6 တို႔သည္ တန္ဖိုး(+1)ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖဲခ်က္ေတြတက္လာရင္ တန္ဖိုး(+1) ေပါင္းေပးရပါမယ္။
  • 10,J,Q,K,Ace တို႔သည္ တန္ဖိုး(-1)ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖဲခ်က္ေတြတက္လာရင္ တန္ဖိုး(-1) ႏႈတ္ေပးရပါမယ္။
  • 7,8,9 ဖဲခ်ပ္ေတြကေတာ့ တန္ဖိုးသုညျဖစ္လို႔ ေပါင္းစရာ၊ႏႈတ္စရာ မလိုပါဘူး။

ဘယ္လိုေရတြက္ရမလဲဆိုရင္။ ပထမဆံုးဖဲခ်ပ္မွ စတင္ၿပီး 2,Q,J,9,A,3,4,J,8,Q တို႔ အစဥ္လိုက္တက္လာတယ္ဆိုပါစို႔။ ဒါဆိုရင္သူရဲ႕တန္ဖိုးေတြကို ေပါင္းလိုက္ရင္
(+1)+(-1)+(-1)+0+(-1)+(+1)+(+1)+(-1)+0+(-1)=(-2)
ရပါတယ္။ အႏႈတ္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အနိမ့္ဖဲအမ်ားႀကီး ေနာက္ထပ္တက္လာဖို႔ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ အေပါင္းဂဏန္းသာျဖစ္လာရင္ေတာ့ အျမင့္ဖဲအမ်ားႀကီးတက္လာဦးမွာပါ။ ဒီလိုတြက္ခ်က္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္တက္လာမယ့္ ဖဲခ်ပ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္နည္းစနစ္တစ္ခုကေတာ့ အရမ္းခက္ခဲၿပီး လုပ္ဖို႔ရာ မလြယ္ကူတဲ့နည္းစနစ္တစ္ခုပါ။ ဒါကေတာ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ဖဲမွတ္ျခင္းပါ။ ပထမကစားသမားဟာ ပထမပြဲတစ္ပြဲမွာရွိတဲ့ ဖဲခ်ပ္အားလံုးကို မွတ္သားထားၿပီး ဒုတိယပြဲမွာ ဒုတိယကစားသမားက မွတ္သားထားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ပြဲအေရအတြက္မ်ားလာၿပီး ဖဲထုပ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ဖဲခ်ပ္ေရနည္းသြားတဲ့အခါ ကစားသမားေတြဟာ မိမိတို႔မွတ္သားထားတဲ့ဖဲအေရအတြက္အလိုက္ အျမင့္ဖဲ၊အနိမ့္ဖဲ အနည္းအမ်ားကို ခန္႕မွန္းၿပီး ကစားတာပါ။ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ နည္းစနစ္တစ္ခုပါ။
ဘာေၾကာင့္ ကစားသမားေတြဟာ အျမင့္ဖဲ၊အနိမ့္ဖဲကို ေရတြက္ၾကသလဲဆိုေတာ့ ဖဲထုပ္ထဲမွာ က်န္ေနတဲ့ အျမင့္ဖဲ၊အနိမ့္ဖဲ အခ်ိဳးအစားကိုသိေလ ဒိုင္ကိုႏိုင္ဖို႔ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေလျဖစ္လို႔ပါ။ ဥပမာ- ဒိုင္က 3 ျဖစ္ေနၿပီးလက္က်န္ဖဲခ်ပ္ေတြကလည္း အျမင့္ဖဲမ်ားေနၿပီဆိုလွ်င္ ဒိုင္ဖဲေသ(Bust)ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဒိုင္မွာ Aceျဖစ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ လက္က်န္ဖဲခ်ပ္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး အရွံုးေပးသင့္မေပးသင့္၊ ဖဲဆြဲသင့္မဆြဲသင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ ။
ဖဲေရတြက္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အေနနဲ႕ ပထမဆံုး Casino မ်ားမွာ သြားမကစားမိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Online Blackjack ဂိမ္းမ်ားကေနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္ၿပီးမွ စမ္းသပ္ကစားၾကည့္ၾကဖို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္ ။