လတ္တစ္ေလာမွာျဖစ္ပြားကူးစက္ေနတဲ့ Covid-19 ေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုး စီးပြားေရးေရာ လူမႈေရးပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ ကူးစက္ခံခဲ့ရသူေပါင္း ၂သိန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူအေရအတြက္ဟာ ၈၂၀၀ေက်ာ္ရွိသြားပါၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္မေကာင္းစြာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအမ်ားအျပား ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရတဲ့ သတင္းဟာ အားကစားခ်စ္သူေတြနဲ႕ ေလာင္းကစား ခ်စ္သူေတြအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ၿပိဳင္ပြဲေတြဟာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေရႊ႕ဆိုင္းတာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အၿပီးသတ္ဖ်က္သိမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့သတင္းေတြကို ကစားသမားေတြသိရွိႏိုင္ေစဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။          

Covid-19

မတ္လ ၁၈ရက္

အားကစား       – 657 UK Parkrun ၿပိဳင္ပြဲအားလံုးကို မတ္လကုန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ေဘာလံုး          – အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ AFC Cup ၿပိဳင္ပြဲ႕အားလံုးကို ေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။

ေရခဲျပင္ေဟာ္ကီ – ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံနဲ႕ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

This image has an empty alt attribute; its file name is s_3C68C6E9B1DA4981A8278930572C62492DC8C132B69A9B0E6BE52CDE6B494BE1_1584590209278_image.png

မတ္လ ၁၇ရက္

ေဘာလံုး          – ယူ႐ို ၂၀၂၀ကို ၂၀၂၁အထိေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ         – ၿဗီတိန္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲအားလံုးကို ဧၿပီလကုန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

တင္းနစ္           – French Open ၿပိဳင္ပြဲကို စက္တင္ဘာလအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ဘက္စကတ္ေဘာ- British Basketball League ကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ခရစ္ကတ္         – Pakistan Super League ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

စက္ဘီး           – Tour de Yorkshire ၿပိဳင္ပြဲကို ေန႔ရက္ျပန္လည္မသတ္မွတ္မီ ကာလအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

စႏူကာ           – Coral Tour Championship ကိုေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ေဘာက္ဆင္     – ၿဗိတိန္ေဘာက္ဆင္ဘုတ္အဖြဲ႕လက္ေအာက္ရွိ ေဘာက္ဆင္ပြဲအားလံုးကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ        – ၁၄၆ႀကိမ္ေျမာက္ Kentucky Derby ပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ေဘာလံုး         – African Nations Champion ပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

This image has an empty alt attribute; its file name is s_3C68C6E9B1DA4981A8278930572C62492DC8C132B69A9B0E6BE52CDE6B494BE1_1584590222429_image.png

မတ္လ ၁၆ရက္

အားကစား       – ေတာင္အာဖရိကမွာရွိတဲ့ ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ ခရစ္ကတ္ပြဲမ်ားအားလံုးကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ေဂါ့ဖ္             – PGA Tour Champion (Japan) ၿပိဳင္ပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

ေဟာ္ကီ          – အေမရိကန္ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ        – Grand National ၿပိဳင္ပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

စႏူကာ           – World Tour Championshipကို ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တံခါးပိတ္ၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။

တင္းနစ္          – WTAၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ၂ရက္ေန႔အထိ ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။

          လက္ရွိအေျခအေနအရ အျခားေသာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔နဲ႕ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ တိုင္ပင္ေနဆဲ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ မၾကာမီကာလအတြင္း ၿပိဳင္ပြဲအမ်ားအျပားထပ္မံ ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ရွိပါတယ္။ ကစားသမားေတြ အေနနဲ႕လည္း Covid-19 နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ကာကြယ္မႈေတြျပဳလုပ္ထားကာ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းေတြကို နားစြင့္ထားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu