နယ္ပယ္အသီးသီးမွာကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုယံုၾကည္ထားတာကေတာ့ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ႁမွဳပ္ထားမႈ၊ အာရံုစူးစိုက္မႈနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈဆိုတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္သာျပည့္စံုရင္ ဘယ္ကစားနည္းတစ္ခုခု၊ နယ္ပယ္တစ္ခုခု၊ အလုပ္တစ္ခုခုမွာမဆို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ Blackjack , Roulette , Baccarat စတဲ့ကစားနည္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္လည္း ေအာက္ပါ Gambling Tips ေတြကိုသိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Gambling Tips

စိတ္ေရာကိုယ္ပါႁမွဳပ္ႏွံျခင္း

စိတ္ေရာကိုယ္ပါႁမွဳပ္ႏွံျခင္းမွာ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈနဲ႕ ေလ့က်င့္မႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ကစားနည္းတစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ဆိုတာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ထားရပါတယ္။ Casino ကိုမသြားခင္ သင္အႀကိဳက္ဆံုးဂိမ္းနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး စာအုပ္ေတြဖတ္ထားပါ။ Blackjack နည္းဗ်ဴဟာRoulette နည္းဗ်ဴဟာBaccarat နည္းဗ်ဴဟာ ေတြအတြက္ စာအုပ္တစ္အုပ္တစ္အုပ္ရဲ႕တန္ဖိုးဟာ ဘယ္ေလာက္မွမရွိပါဘူး။ ဒီစာအုပ္ေတြဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဂိမ္းနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့အေျခခံသေဘာတရားေတြ၊ ေလာင္းေၾကးထည့္ပံုေတြ၊ ပိုက္ဆံကိုခ်ိန္ဆနည္းေတြ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကစားနည္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ပံုနဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို သိႏိုင္ပါေသးတယ္။ သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္က ဒီစာအုပ္ေတြဖတ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူအဆင့္ေရာက္သြားၿပီလို႔ အထင္မမွတ္လိုက္ပါနဲ႕။ ဒီစာအုပ္ေတြက သင့္ကို ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ပိုေကာင္းတဲ့ကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ပဲ ကူညီေပးႏိုင္မွာပါ။ ကၽြမ္းက်င္သူအဆင့္ေရာက္ဖို႔က ေလ့က်င့္မႈလိုအပ္ပါတယ္။ေလ့က်င့္ျခင္းဟာ အမွားကင္းေစပါတယ္။ ဂိမ္းကိုေလ့က်င့္ဖို႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပ်င္းလာတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပင္ပန္းလာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုအတားအဆီးနဲ႕ေတြ႕ေတြ႕ မရပ္တန္႕လိုက္ပါနဲ႕။ ကစားနည္းတစ္ခုတည္းကို ဆက္တိုက္ ေလ့က်င့္တဲ့အခါ ပ်င္းလာတာပဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္သူအဆင့္ေရာက္ဖို႔ဆို သင္ယူျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းက မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။

Gambling Tips

အာရံုစူးစိုက္မႈ

ကစားသမားဟာ ကစားေနစဥ္အတြင္း အၾကားအာရံုေၾကာင့္၊ အျမင္အာရံုေၾကာင့္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္လြယ္ပါတယ္။ အရက္ဘီယာ၊ ကာစီႏိုထဲက အသံေတြနဲ႕ မီးေရာင္ေတြကလည္း စိတ္အာရံုကို ပ်ံ႕လြင့္ဖို႔လြယ္ကူေစပါတယ္။ ဒီလိုအာရံုလြင့္ေနရင္ ဂိမ္းအတြင္းအမွားေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို သတိထားမွသာအာရံုမပ်ံ႕လြင့္ပဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕ ကစားႏိုင္မွာပါ။

မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ

မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာ၊ မိမိအားနည္းခ်က္ကိုသိတာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ မိမိအမူအက်င့္နဲ႕လည္း အမ်ားႀကီးဆိုင္ပါတယ္။ မိမိဟာ ေဒါသျဖစ္လြယ္သူ၊ စိတ္ဓာတ္က်လြယ္သူ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီလိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း အၿမဲတမ္းသတိရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ရွံုးနိမ့္မႈေတြမွာေဒါသမထြက္ဖို႔၊ စိတ္ဓာတ္မက်ဖို႔ ဆိုရင္ သင္ေလာင္းကစားလုပ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း၊ ေလာင္းေၾကးထည့္တဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ သင္အၿမဲတမ္း အႏိုင္မရွိႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေခါင္းထဲထည့္ထားသင့္ပါတယ္။          

အထက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႕ျပည့္စံုၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေလာင္းကစားသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါၿပီ။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ေလာင္းကစားသမားတစ္ေယာက္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္က ဂိမ္းနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ဗဟုသုတပါ။ Crap ဂိမ္းကစားရာမွာ အႀကိမ္၁၀၀ပစ္ ၁၀၀လံုး မက်ေအာင္ အံစာပစ္ႏိုင္တဲ့ကစားသမားေတြရွိပါတယ္။ ပိုကာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း အၿမဲတမ္းအႏိုင္ရရွိေနတဲ့ ကစားသမားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီကစားသမားေတြဘာေၾကာင့္ ဒီလိုအႏိုင္ရရွိသလဲဆိုရင္ ကၽြမ္းက်င္မွဳနဲ႕ ဗဟုသုတေၾကာင့္ပါ။ ဗဟုသုတလို႔ဆိုရာမွာ ဂိမ္းတစ္ခုဟာ ႏိုင္ႏိုင္ေခ်ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ သိျမင္နားလည္ျခင္းပါပဲ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကစားသမားေတြဟာ ဒီအခ်က္ကိုသေဘာမေပါက္တဲ့အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတာေတာင္ အႏိုင္မရရွိပါဘူး။ Roulette လိုဂိမ္းမ်ိဳးဟာ ဘယ္လိုနည္းဗ်ဴဟာပဲသံုးသံုး ဒိုင္ရဲ႕ႏိုင္ႏိုင္ေျခကို အမ်ားႀကီးမေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါဘူး။ Blackjack နဲ႕Poker လိုဂိမ္းေတြမွာေတာ့ ဖဲကဒ္ေရတြက္နည္း၊ ေလာင္းေၾကးအတိုးအေလ်ာ့၊ ဒိုင္ဖဲကိုသံုးသပ္ႏိုင္မႈ စတာေတြကို သိထားရင္ ႏိုင္ႏိုင္ေခ်ကိုတိုးႁမွင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုဗဟုသုတအေနနဲ႕ သိထားသင့္ပါတယ္။ အထက္မွာေဖာ္ျပၿပီးခဲ့တဲ့ Gambling Tips ေတြကိုလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ကစားပံု ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အႏိုင္ရရွိႏႈန္းလည္း ျမင့္မားလာပါလိမ့္မယ္။