မိတ္ေဆြသိတဲ့အတိုင္းပဲ online ဂိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားဟာ အေတာ္ကိုခ်မ္းသာၾကတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြမွာ ဂိမ္းကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကျပီး တခ်ိဳ႕လူမ်ားကမူ ဒီလိုၾကီးက်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ အနည္းႏွင့္အမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွင္းျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုတာက ထမင္းစားေရေသာက္သကဲ့သို႔ လြယ္ကူမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအတြက္ ဒီေန႔မွာေတာ့ online ဂိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အခ်က္(၂)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးသြားခ်င္ပါတယ္။

(၁) ေလာင္းကစားဂိမ္း(casino games) မ်ားကို ကစားရင္း ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳျခင္း

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ online ဂိမ္းမ်ားကိုကစားမယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဂိမ္းမ်ားရဲ႔အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ားပိုင္းေသာ online ဂိမ္းမ်ားသည္ တကယ္ကို ေဆာ့ကစားသူမ်ားအား ေက်နပ္အားရေစပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ေတာ့ online ဂိမ္းမ်ားမွာ မိမိေဆာ့ကစားသည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း ရရွိေစလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Roulette ဂိမ္းလိုမ်ိဳးဆိုရင္ ေလ့လာဖို႔ရန္ လြယ္ကူျပီး ကစားသူအတြက္လည္း အပန္းေျဖရာျဖစ္ေစပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Blackjack ဂိမ္းေတြမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ဖဲေ၀သူနဲ႔ဆန္႔က်င္ကစားရတာမ်ိဳးေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွာမႈေတြ အမ်ားၾကီးရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုဂိမ္းမ်ိဳးကိုပဲ ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ပါေစ အႏိုင္ရဖို႔ အခြင့္အေရးကေတာ့ အျမဲတမ္းအနည္းႏွင့္အမ်ားရွိပါတယ္။

မိတ္ေဆြဟာ အြန္လိုင္းဂိမ္း မ်ားကစားျပီး ေငြေၾကးအျမတ္ရွာခ်င္တဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ အလြန္ကို စိတ္အားထက္သန္ တဲ့သူဆိုရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေတြရဲ႔ မတူညီတဲ့ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းေတြကို သိထားဖို႔လည္း လိုပါလိမ့္မယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ေတာ့ ကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကြ်မ္းက်င္တဲ့ဂိမ္းမ်ိဳးေတြမွာ ပါးနပ္တဲ့အရည္အခ်င္း ရွိဖို႔ရန္လိုအပ္သလို မိမိမကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဂိမ္းမ်ိဳးေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကံတရာနဲ႔ပဲ ကစားၾကည့္ရတာမ်ိဳးလဲရွိသင့္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္အရာတစ္ခုက မိမိအတြက္ ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတဲ့ ဂိမ္းမ်ိဳးေတြကိုပိုမိုေရြးခ်ယ္ကစားရင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။


(၂) Online ေလာင္းကစားဂိမ္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေလာင္းကစားဂိမ္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းဟာ တကယ္ကို ေပ်ာ္ဖို႔လဲေကာင္းပါတယ္။ အကယ္၍ မိတ္ေဆြက ေလာင္းကစား၀ါသနာရွင္ဆိုရင္ ပိုလို႔ေတာင္ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလို ဂိမ္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ တျခားလုပ္ငန္းေတြလို လုပ္ငန္းရံုးသို႔ အလုပ္လာစရာမလိုပဲ online ကေနပဲလုပ္ကိုင္ဖို႔လိုအပ္ျပီး ဂိမ္းေဆာ့ကစားလာၾကတဲ့ ကစားသမားမ်ားကို ၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳး၊ ေလာင္းေၾကးထပ္သူမ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးျခင္းမ်ိဳးသာ လုပ္ကိုင္ေပးရမွာပါ။

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံမ်ိဳးမွာေတာ့ ကစားသမားေတြၾကားျဖစ္တတ္တဲ့ မထင္မွတ္ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးေတြကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးရတာမ်ိဳးလဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ လိမၼာပါးနပ္ျပီး စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတာ့ ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေလာင္းေၾကးထပ္သည့္ ဂိမ္းမ်ားစြာရွိလာတာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဂိမ္းမ်ားကစားတဲ့ေနရာမွာပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမလား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ပဲ ေလာင္းကစားဂိမ္း ေထာင္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမလား မိမိအားသာတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္တာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယေန႔မွစ မိတ္ေဆြရဲ႔ အခ်ိန္နဲ႔လံု႔လတို႔ကို မိတ္ေဆြဆႏၵရွိတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ အရင္းတည္ရင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူလိုက္ပါ။