အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စီစဥ္ထားျခင္းမရွိပဲျပဳလုပ္သည္ထက္ စနစ္တက်စီစဥ္ၿပီး ျပဳလုပ္သည္က မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဝါရင့္ေလာင္းကစားသမားေတြဟာ နည္းဗ်ဴဟာေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေလာင္းကစားျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာ၊ နည္းစနစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို အြန္လိုင္းဘေလာ့ေတြနဲ႕ ဝက္ဆိုဒ္ေတြမွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ မူလရွိၿပီးသား နည္းဗ်ဴဟာ၊ နည္းစနစ္ေတြထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေလာင္းကစားနည္းဗ်ဴဟာ၊ နည္းစနစ္ကို တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ၊ အမ်ားစကားကိုနားမေထာင္တတ္ပဲ စြန္႕ဦးတီထြင္လိုသူေတြအတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ Sport Betting System တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာျပလိုပါတယ္။

Sport Betting System တစ္ခုဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး သတင္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အားကစားနဲ႕ပတ္သတ္သမွ်အရာအားလံုး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဆက္လက္ေျပာျပသြားမယ့္ အရာေတြဟာ သင္မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ သင့္ကိုမွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေစမယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး မွန္ကန္တဲ့အႏိုင္ရရွိသူကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ႕လံု႔လဝီရိယအေပၚ မူတည္သြားပါၿပီ။

ဘယ္အားကစားနည္းကိုအေလာင္းအစားျပဳလုပ္မလဲဆံုးျဖတ္ပါ

          ကိုယ္ပိုင္ System တစ္ခုကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုးအခ်က္က ဘယ္အားကစားနည္းကို အေလာင္းအစား ျပဳလုပ္မလဲဆိုတာ ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ပါ။ အခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္အရေကာ၊ အာရံုစုစည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါဆိုရင္ အားကစားနည္းတစ္ခုတည္း အေလာင္းအစားျပဳလုပ္ျခင္းကို အၾကံျပဳပါတယ္။ အားကစားမ်ိဳးစံုကို ေလာင္းေၾကးထည့္ျခင္းက မိုက္႐ူးရဲဆန္လြန္းပါတယ္။

          ဒါ့အျပင္ သင္နဲ႕ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈအရွိဆံုးအားကစားနည္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။ သင္ဟာ စိတ္အပန္းေျပရံုသက္သက္ ေလာင္းကစားလုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ သင္ႀကိဳက္တဲ့ အားကစားနည္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ သင္အကြ်မ္းက်င္ဆံုး အားကစားနည္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ပါ။

အေရးႀကီးမယ္ထင္တဲ့အခ်က္အလက္နဲ႕အေျခအေနေတြကိုစတင္ေလ့လာပါ

          ကိုယ္ပိုင္ Sport Betting System တစ္ခုကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ မျဖစ္မေနပါဝင္ေနတာက ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုရဲ႕အႏိုင္ရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးတယ္ထင္တဲ့အခ်က္ေတြကို စာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္စတင္ပါ။  ထို႔ေနာက္ စာရင္းပါ အခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ အကဲျဖတ္ပါ။ ဒီအခါမွာ အခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အေရးပါမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕လာမွာပါ။ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွာအႏိုင္ရရွိသူကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ မယံုမရွိပါနဲ႕ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းကိုခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းဆိုတာ သခၤ်ာနည္းအရ သက္ေသျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကို စိတ္မပ်က္ေစရပါဘူး။

          အခ်က္အလက္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပထမအေနနဲ႕ သင္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္မေရြး အခ်က္အလက္ေတြရရွိႏိုင္တဲ့ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႕ ရရွိလာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြထဲက မွန္ကန္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ သိမ္းထားပါ။ ဒါေတြကို သတိျပဳပါ။

စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းသို႔မဟုတ္ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုဖန္တီးပါ

          စာရင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုဖန္တီးျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးက အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးစာရင္းေတြဟာ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု ဆက္စပ္အသံုးႏိုင္သလား၊ အသံုးမျပဳႏိုင္ဘူးလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။ စစ္ေဆးေနရင္းမွာ ေနာက္ထပ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ထပ္မံေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ မိမိစာရင္းျပဳလုပ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြမွန္၊မမွန္ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္စစ္သလိုပါပဲ။

မိမိစာရင္းျပဳလုပ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ၿပိဳင္ပြဲကိုရွာၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ

          သင့္မွာ အခ်က္အလက္ေတြလည္းစံုၿပီ၊ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုလည္းရွိၿပီဆိုရင္ စတင္လို႔ရပါၿပီ။ ပထမအေနနဲ႕ ရလာဒ္ထြက္ၿပီးသားဂိမ္းေတြကို အရင္ေလ့လာၿပီး သင့္ေဖာ္ျမဴလာအလုပ္လုပ္မလုပ္ စစ္ေဆးပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ သင္စာရင္းျပဳလုပ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ၿပိဳင္ပြဲကိုရွာၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ ဒီေနရာမွာ သင့္ရဲ႕ေလာင္းေၾကးေငြအစစ္အမွန္ေတြကို အသံုးမျပဳပဲ ေလာင္းေၾကးထည့္ထားသလိုပံုစံတုျပဳလုပ္ၿပီး ရလာဒ္ေတြကို စာရင္းမွတ္ထားျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ေဖာ္ျမဴလာဟာ ရာႏႈန္းျပည့္မယံုၾကည္ႏိုင္သ၍ ဒါဟာအၾကံေကာင္းတစ္ခုပါ။

သင့္ရလာဒ္ကိုအေသးစိတ္စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါ

          ရလာဒ္ကိုအေသးစိတ္စာရင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အႏိုင္အရွံုးနဲ႕ ရလာဒ္တိုင္းကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ေဖာ္ျမဴလာရဲ႕လိုအပ္တဲ့အပိုင္းေတြကို ျပဳျပင္ႏိုင္မွာပါ။ နည္းနည္းေတာ့လက္ဝင္ေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ေပါ့ဆလို႔မရပါဘူး။ သင္ရွံးနိမ့္ၿပီဆို ေဖာ္ျမဴလာကိုျပင္ဆင္ဖို႔လိုသလို အႏိုင္ရရွိရင္လည္း ပိုေကာင္းတဲ့ရလာဒ္ေတြအတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။

သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျမဴလာရရွိၿပီဆိုရင္လုပ္ငန္းစတင္လိုက္ပါေတာ့

          လူေတြဟာ သံသယလြန္ကဲမႈနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုစိတ္ပ်က္အားငယ္မႈေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ငါလုပ္ေကာလုပ္ႏိုင္ပါ့မလား သံသယ၊ ငါဟာဝါရင့္ေလာင္းကစားသမားမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားလိုက္ပါ။ အမ်ားစုဟာ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တာေတာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လက္တြန္႕ခဲ့တဲ့အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ လက္လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႕ စတင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။