ကာစီႏို ေလာင္းကစားမ်ားဟာ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ကစားဂိမ္းမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုပိုျပီး ေလာင္းကစားနယ္ပယ္ဟာလည္း တိုးတက္လာပါတယ္။

တကယ္တမ္းေတာ့ ကစားသမားတိုင္းက အျမဲတမ္းႏိုင္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကစားသမားအမ်ားပိုင္းကေတာ့ အႏိုင္ရျခင္းဆိုတာထက္ မိမိကိုယ္မိမိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ေဆာ့ကစားၾကတာလဲ မ်ားၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ေတာ့ ကာစီႏို ဂိမ္းမ်ားထဲမွ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးေတြကို ေျပာျပေပးသြာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားထဲမ်ားမွ ပထမေနရာမွာ ယူျပီး နာမည္ၾကီး ေနတာကေတာ့ Slots ဂိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Slots ဆိုတာကေတာ့ မတူညီတဲ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေတြကို ေဆာ့ကစားလို႔ရတဲ့ ကစားစက္မ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ကစားသမားေတြဟာ ကြိဳင္ လို႔ေခၚတဲ့ ေငြျပားေတြကို ကစားစက္ထဲသို႔ ထည့္ျပီး ကစားစက္ရဲ႕ လက္ကိုင္တစ္ခုကို ဆြဲတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ကစားစက္ရဲ႔ ေအာက္ေျခမွ ခလုတ္ကို ႏွိပ္တာမ်ိဳး စသည့္ျဖင့္ ေဆာ့ကစားရပါတယ္။

ကစားစက္ဟာ လည္တာကေနရပ္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကစားစက္ေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပံုစံလကၡဏာမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ေငြေပးေခ်တာမ်ိဳး အႏိုင္အရံႈး တြက္ခ်က္တာမ်ိဳးတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ကစားရတဲ့ ကစားမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ popular ျဖစ္တဲ့ ဂိမ္းတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Blackjack ဂိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Blackjack ဂိမ္းဆိုတာဟာ ကဒ္ေတြနဲ႔ေဆာ့ကစားရတဲ့ ဂိမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ 21 ေပါက္ဂိမ္းလို႔လည္း ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ ဒီလို ကစားဂိမ္းမွာက်ေတာ့ ဖဲေဝသူနဲ႔ ကစားသူမ်ားဟူျပီး ကစားသမားႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားနဲ႔ ကစားရပါတယ္။ ဖဲေဝသူအေနနဲ႔ ကစားသမားမ်ားထံသို႔ ဖဲႏွစ္ကဒ္စီ ေဝေပးရပါတယ္။

တဖန္ ကစားသမားမ်ားကလည္း ရယူထားေသာ ဖဲခ်ပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အမွတ္ ၂၁ ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါတယ္။ အမ်ားဆံုး 5 ကဒ္ထိဆြဲခြင့္ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ ၂၁ ျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွမယွဥ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အၾကီးဆံုးကိန္းဂဏန္းကို ရရွိထားလ႔ိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တစ္ခ်ိဳ႕က hit ျဖစ္တယ္လို႔လဲ ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ အဲ့လိုမဟုတ္ဘဲ ဖဲဆြဲရင္းနဲ႔ 21 ေက်ာ္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရံႈးသြားပါၿပီ။

Roulette လိုဂိမ္းမ်ိဳးၾကေတာ့ ကစားသမားမ်ားက ပထမဦးဆံုး တိုကင္ကဒ္ျပားမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ခ်ျပီး ေလာင္းေၾကးတင္ရပါတယ္။

ထို႔ျပင္ Roulette တြင္ ကစားရန္အတြက္ နံပါတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၀-၃၆ ႏွင့္ ၀၀၊ မကိန္း-စံုကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အနီေရာင္- အနက္ေရာက္၊ ၁၈ ေအာက္- ၁၈အထက္၊ ၁၂ ထက္၊ အငယ္၊ အလယ္အလတ္၊ အၾကီး စသည္ႏွင့္ ပထမ-တတိယ columns မ်ားစသည္ျဖင့္ အသီးသီးရွိၾကပါတယ္။

ဒိုင္လုပ္သူမွ ကစားစက္ကို နာရီလက္တံ ကဲ့သို႔လွည့္ျပီး ကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေဘာလံုးတစ္ခုကို လွည့္ထားတဲ့ လွည့္ကြက္ထဲသို႔ လိမ့္ထည့္ရျပီး ေဘာလံုးရပ္သြားတဲ့ဂဏန္းကြက္ရဲ႕နံပါတ္က မိမိေလာင္းေၾကးတင္ထားတဲ့ နံပါတ္ေတြနဲ႔တူညီခဲ့ရင္ အႏိုင္ရတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဂိမ္းတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အန္စာတုံး နဲ့ ေဆာ့ကစားရတဲ့ crap ဂိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဂိမ္းမ်ိဳးကေတာ့ အန္စာတံုး လွည့္တဲ့အေပၚမွာ အေျဖကိုမွန္းျပီးေဆာ့ကစားရတဲ့ ဂိမ္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကစားသမားတစ္ေယာက္က ပထမအန္စာတံုး လွည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၇ သို႔မဟုတ္ ၁၁ အေျဖရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လို ေလာင္းေၾကးမ်ိဳးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အကယ္၍ ပထမလွည့္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ၂၊ ၃ ဒါမွမဟုတ္ ၁၂ စသည္ျဖစ္ အေျဖရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ ေလာင္းေၾကးရံႈးျပီေပါ့။ အကယ္၍ ၄၊၅၊၆၊၈၊၉၊၁၀ စသည့္နံပါတ္ေတြရရင္ေတာ့ မိမိအတြက္ အမွတ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ကစားသမားအေနနဲ႔ေတာ့ ရတဲ့အမွတ္ေတြနဲ႔အႏိုင္ရတဲ့ အထိ အန္စာတံုးကို ဆက္ျပီး လွည့္ေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကဲဒီေလာက္ဆိုရင္ယခင္က မကစားဖူးေသးတဲ့သူေတြအတြက္ ခုေျပာျပသြားတဲ့ကစားနည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေလးက အကူအညီျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပေပးသြားတဲ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ တကယ္ကို ကာစီႏိုေလာကမွာ popular ျဖစ္တဲ့ ဂိမ္းမ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔လည္း ဒီလိုဂိမ္းမ်ိဳးထဲက ဘယ္ဂိမ္းမ်ိဳးကို ေဆာ့ဖူးျပီလဲ?