JDBYG.COM

သြင္းေငြ ၏ ၃ ဆ ေဘာနပ္

လုပ္ေဆာင္ရန္

၁. စာရင္းသြင္းပါ

အခ်က္အလက္မ်ားၿဖည့္သြင္းရန္

၂. ဆက္သြယ္ပါ

call center သို ့ခ်က္ေဘာက္စ္မွတဆင့္ဆက္သြယ္ပါ

၃. ေဘာနပ္ရယူပါ

ေဘာနပ္ အခမဲ့ ၁ ေသာင္းက်ပ္ရယူပါ